Browse Source

🌍🇵🇱 (#7753)

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
pull/4/head
Marcin Mikołajczak 4 years ago
committed by Yamagishi Kazutoshi
parent
commit
2304d52599
2 changed files with 10 additions and 6 deletions
  1. +3
    -3
      app/javascript/mastodon/locales/pl.json
  2. +7
    -3
      config/locales/pl.yml

+ 3
- 3
app/javascript/mastodon/locales/pl.json View File

@ -83,8 +83,8 @@
"confirmations.domain_block.message": "Czy na pewno chcesz zablokować całą domenę {domain}? Zwykle lepszym rozwiązaniem jest blokada lub wyciszenie kilku użytkowników.",
"confirmations.mute.confirm": "Wycisz",
"confirmations.mute.message": "Czy na pewno chcesz wyciszyć {name}?",
"confirmations.redraft.confirm": "Delete & redraft",
"confirmations.redraft.message": "Are you sure you want to delete this status and re-draft it? You will lose all replies, boosts and favourites to it.",
"confirmations.redraft.confirm": "Usuń i przeredaguj",
"confirmations.redraft.message": "Czy na pewno chcesz usunąć i przeredagować ten wpis? Utracisz wszystkie odpowiedzi, podbicia i polubienia dotyczące go.",
"confirmations.unfollow.confirm": "Przestań śledzić",
"confirmations.unfollow.message": "Czy na pewno zamierzasz przestać śledzić {name}?",
"embed.instructions": "Osadź ten wpis na swojej stronie wklejając poniższy kod.",
@ -266,7 +266,7 @@
"status.reblog": "Podbij",
"status.reblog_private": "Podbij dla odbiorców oryginalnego wpisu",
"status.reblogged_by": "{name} podbił",
"status.redraft": "Delete & re-draft",
"status.redraft": "Usuń i przeredaguj",
"status.reply": "Odpowiedz",
"status.replyAll": "Odpowiedz na wątek",
"status.report": "Zgłoś @{name}",

+ 7
- 3
config/locales/pl.yml View File

@ -425,7 +425,7 @@ pl:
following: 'Pomyślnie! Od teraz śledzisz:'
post_follow:
close: Ewentualnie, możesz po prostu zamknąć tę stronę.
return: Powróć do strony użytkownika
return: Pokaż stronę użytkownika
web: Przejdź do sieci
title: Śledź %{acct}
datetime:
@ -773,9 +773,13 @@ pl:
<hr class="spacer" />
<h3 id="coppa">Children's Online Privacy Protection Act Compliance</h3>
<h3 id="children">Korzystanie ze strony przez dzieci</h3>
<p>Ta strona, produkty i usługi są przeznaczone dla osób, które ukończyły 13 lat. Jeżeli serwer znajduje się w USA, a nie ukończyłeś 13 roku życia, zgodnie z wymogami COPPA (<a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Prawo o Ochronie Prywatności Dzieci w Internecie</a>), nie używaj tej strony.</p>
<p>Jeżeli serwer znajduje się w UE lub w EOG: Ta strona, produkty i usługi są przeznaczone dla osób, które ukończyły 16 lat. Jeżeli nie ukończyłeś 16 roku życia, zgodnie z wymogami COPPA (<a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Prawo o Ochronie Prywatności Dzieci w Internecie</a>), nie używaj tej strony.</p>
<p>Jeżeli serwer znajduje się w USA: Ta strona, produkty i usługi są przeznaczone dla osób, które ukończyły 13 lat. Jeżeli nie ukończyłeś 13 roku życia, zgodnie z wymogami RODO (<a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogólne_rozporządzenie_o_ochronie_danych">Ogólne rozporządzenie o ochronie danych</a>), nie używaj tej strony.</p>
<p>Wymogi mogą być inne, jeżeli serwer znajduje się w innym kraju.</p>
<hr class="spacer" />

Loading…
Cancel
Save