You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

72 lines
1.2 KiB

source 'https://rubygems.org'
gem 'rails', '5.0.0.1'
gem 'sass-rails', '~> 5.0'
gem 'uglifier', '>= 1.3.0'
gem 'coffee-rails', '~> 4.1.0'
gem 'therubyracer', platforms: :ruby
gem 'jquery-rails'
gem 'jbuilder', '~> 2.0'
gem 'sdoc', '~> 0.4.0', group: :doc
gem 'puma'
gem 'hamlit-rails'
gem 'pg'
gem 'dotenv-rails'
gem 'font-awesome-rails'
gem 'paperclip', '~> 4.3'
gem 'paperclip-av-transcoder'
gem 'http'
gem 'httplog'
gem 'addressable'
gem 'nokogiri'
gem 'link_header'
gem 'ostatus2'
gem 'goldfinger'
gem 'devise'
gem 'rails_autolink'
gem 'doorkeeper'
gem 'rabl'
gem 'oj'
gem 'hiredis'
gem 'redis', '~>3.2'
gem 'fast_blank'
gem 'htmlentities'
gem 'simple_form'
gem 'will_paginate'
gem 'rack-attack'
gem 'sidekiq'
gem 'ledermann-rails-settings'
gem 'neography'
gem 'react-rails'
gem 'browserify-rails'
group :development, :test do
gem 'rspec-rails'
gem 'pry-rails'
gem 'fuubar'
gem 'fabrication'
end
group :test do
gem 'simplecov', require: false
gem 'webmock'
gem 'rspec-sidekiq'
end
group :development do
gem 'rubocop', require: false
gem 'better_errors'
gem 'binding_of_caller'
gem 'letter_opener'
gem 'bullet'
gem 'active_record_query_trace'
end
group :production do
gem 'rails_12factor'
gem 'lograge'
end