You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

341 lines
14 KiB

---
pl:
about:
about_mastodon: Mastodon jest <em>wolną i otwartą</em> siecią społecznościową, <em>zdecentralizowaną</em> alternatywą dla zamkniętych, komercyjnych platform. Pozwala uniknąć ryzyka monopolizacji Twojej komunikacji przez jedną korporację. Wybierz serwer, któremu ufasz &mdash; nie ograniczy to Twoich możliwości komunikacji z innymi osobami w sieci. Każdy może też uruchomić własną instancję Mastodona i dołączyć do reszty tej <em>sieci społecznościowej</em>.
about_this: O tej instancji
apps: Aplikacje
business_email: 'Służbowy adres e-mail:'
closed_registrations: Rejestracja na tej instancji jest obecnie zamknięta.
contact: Kontakt
description_headline: Czym jest %{domain}?
domain_count_after: instancji
domain_count_before: Serwer połączony z
features:
api: Otwarte API dla aplikacji i usług
blocks: Rozbudowane narzędzia blokowania i ukrywania
characters: 500 znaków na wpis
chronology: Chronologiczny porządek wyświetlania
ethics: 'Etyczne założenia: nie śledzimy, bez reklam'
gifv: obsługa GIFV i krótkich wideo
privacy: Precyzyjne ustawienia widoczności poszczególnych postów
public: Publiczne osie czasu
features_headline: Co wyróżnia Mastodona
get_started: Rozpocznijmy!
links: Odnośniki
other_instances: Inne instancje
source_code: Kod źródłowy
status_count_after: wpisów
status_count_before: Są autorami
terms: Regulamin
user_count_after: użytkowników
user_count_before: Z serwera korzysta
version: Wersja
accounts:
follow: Śledź
followers: Śledzących
following: Śledzi
nothing_here: Niczego tu nie ma!
people_followed_by: Konta śledzone przez %{name}
people_who_follow: Osoby, które śledzą konto %{name}
posts: Wpisy
remote_follow: Zdalne śledzenie
unfollow: Przestań śledzić
activitypub:
activity:
announce:
name: "%{account_name} udostępnił(a) aktywność."
create:
name: "%{account_name} utworzył(a) wpis."
outbox:
name: "Skrzynka %{account_name}"
summary: "Zbiór aktywności użytkownika %{account_name}."
admin:
accounts:
are_you_sure: Jesteś tego pewien?
confirm: Potwierdź
confirmed: Potwierdzono
display_name: Wyświetlana nazwa
domain: Domena
edit: Edytuj
email: Adres e-mail
feed_url: Adres kanału
followers: Obserwujący
follows: Obserwacje
location:
all: Wszystkie
local: Lokalne
remote: Zdalne
title: Położenie
media_attachments: Załączniki multimedialne
moderation:
all: Wszystko
silenced: Wyciszone
suspended: Zawieszone
title: Moderacja
most_recent_activity: Najnowsza aktywność
most_recent_ip: Najnowsze IP
not_subscribed: Nie zasubskrybowano
order:
alphabetic: Alfabetycznie
most_recent: Najnowsze
title: Kolejność
perform_full_suspension: Całkowicie zawieś
profile_url: Adres profilu
public: Publiczne
push_subscription_expires: Subskrypcja PuSH wygasza
reset_password: Resetuj hasło
disable_two_factor_authentication: Wyłącz uwierzytelnianie dwuetapowe
salmon_url: Adres Salmon
show:
created_reports: Zgłoszenia tego użytkownika
report: zgłoszenie
targeted_reports: Zgłoszenia dotyczące tego użytkownika
silence: Cisza
statuses: Statusy
title: Konta
undo_silenced: Cofnij wyciszenie
undo_suspension: Cofnij zawieszenie
username: Nazwa użytkownika
web: Sieć
domain_blocks:
add_new: Dodaj nową
created_msg: Blokada domen jest przetwarzana
destroyed_msg: Blokada domeny nie może zostać odwrócona
domain: Domena
new:
create: Utwórz blokadę
hint: Blokada domen nie zabroni tworzenia wpisów kont w bazie danych, ale pozwoli na automatyczną moderację kont do nich należących.
severity:
desc_html: "<strong>Wyciszenie</strong> uczyni wpisy użytkownika niewidoczne dla osób, które go nie obserwują. <strong>Zawieszenie</strong> spowoduje usunięcie całej zawartości dodanej przez użytkownika."
silence: Wycisz
suspend: Zawieś
title: Nowa blokada domen
reject_media: Odrzucaj pliki multimedialne
reject_media_hint: Usuwa przechowywane lokalnie pliki multimedialne i nie pozwala na ich pobieranie. Nieprzydatne przy zawieszeniu
severities:
silence: Wycisz
suspend: Zawieś
severity: Priorytet
show:
affected_accounts:
one: Dotyczy jednego konta w bazie danych
other: "Dotyczy %{count} kont w bazie danych"
retroactive:
silence: Odwołaj wyciszenie wszystkich kont w tej domenie
suspend: Odwołaj zawieszenie wszystkich kont w tej domenie
title: Odwołaj blokadę dla domeny %{domain}
undo: Cofnij
title: Blokady domen
undo: Cofnij
instances:
account_count: Znane konta
domain_name: Domena
title: Znane instancje
pubsubhubbub:
callback_url: URL zwrotny
confirmed: Potwierdzono
expires_in: Wygasa
last_delivery: Ostatnio doręczono
title: PubSubHubbub
topic: Temat
reports:
comment:
label: Komentarz
none: Brak
delete: Usuń
id: Identyfikator
mark_as_resolved: Oznacz jako rozwiązane
report: 'Zgłoszenie #%{id}'
report_contents: Zawartość
reported_account: Zgłoszone konto
reported_by: Zgłoszone przez
resolved: Rozwiązano
silence_account: Wycisz konto
status: Status
suspend_account: Zawieś konto
target: Cel
title: Zgłoszenia
unresolved: Nierozwiązane
view: Wyświetl
settings:
contact_information:
email: Wprowadź publiczny adres e-mail
label: Informacje kontaktowe
username: Wprowadź nazwę użytkownika
registrations:
closed_message:
desc_html: Wyświetlana na stronie głównej, gdy możliwość otwarej rejestracji<br>nie jest dostępna. Możesz korzystać z tagów HTML
title: Wiadomość o nieaktywnej rejestracji
open:
disabled: Nieaktywna
enabled: Aktywna
title: Otwarta rejestracja
setting: Ustawienie
site_description:
desc_html: Wyświetlany jako nagłówek na stronie głównej oraz jako meta tag.<br>Możesz korzystać z tagów HTML, w szczególności z <code>&lt;a&gt;</code> i <code>&lt;em&gt;</code>.
title: Opis strony
site_description_extended:
desc_html: Wyświetlany w rozszerzonych informacjach o stronie<br>Możesz korzystać z tagów HTML
title: Extended site description
site_title: Tytuł strony
title: Ustawienia strony
title: Administracja
application_mailer:
settings: 'Zmień ustawienia powiadamiania: %{link}'
signature: Powiadomienie Mastodona, wysłane przez %{instance}
view: 'Zobacz:'
applications:
invalid_url: Ten URL jest nieprawidłowy
auth:
change_password: Uwierzytelnienie
didnt_get_confirmation: Nie otrzymałeś instrukcji weryfikacji?
forgot_password: Zapomniane hasło
login: Zaloguj się
logout: Wyloguj się
register: Rejestracja
resend_confirmation: Ponownie prześlij instrukcje weryfikacji
reset_password: Zresetuj hasło
set_new_password: Ustaw nowe hasło
authorize_follow:
error: Niestety, podczas sprawdzania zdalnego konta wystąpił błąd
follow: Śledź
prompt_html: 'Ty (<strong>%{self}</strong>) chcesz śledzić:'
title: Śledź %{acct}
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours: "%{count}h"
about_x_months: "%{count} miesięcy"
about_x_years: "%{count} lat"
almost_x_years: "%{count} lat"
half_a_minute: Przed chwilą
less_than_x_minutes: "%{count}min"
less_than_x_seconds: Przed chwilą
over_x_years: "%{count} lat"
x_days: "%{count} dni"
x_minutes: "%{count}min"
x_months: "%{count} miesięcy"
x_seconds: "%{count}s"
errors:
'403': Nie masz uprawnień, aby wyświetlić tą stronę.
'404': Strona, którą próbujesz odwiedzić, nie istnieje.
'410': Strona, którą próbujesz odwiedzić, już nie istnieje.
'422':
content: Sprawdzanie bezpieczeństwa nie powiodło się. Czy blokujesz pliki cookie?
title: Sprawdzanie bezpieczeństwa nie powiodło się
exports:
blocks: Blokujesz
csv: CSV
follows: Śledzisz
mutes: Wyciszyłeś
storage: Urządzenie przechowujące dane
followers:
domain: Domena
explanation_html: Jeżeli chcesz mieć pewność, kto może przeczytać Twoje statusy, musisz kontrolować, kto Cię obserwuje. <strong>Twoje prywatne statusy są dostarczane na te instancje, na których jesteś obserwowany</strong>. Możesz sprawdzać swoich obserwowanych i blokować ich, jeśli nie ufasz właścicielom lub oprogramowaniu danej instancji.
followers_count: Liczba obserwujących
lock_link: Zablokuj swoje konto
purge: Usuń z obserwujących
success:
one: W procesie usuwania obserwujcych z jednej domeny...
other: W procesie usuwania obserwujących z %{count} domen...
true_privacy_html: Pamiętaj, że <strong>rzeczywista prywatność może zostać uzyskana wyłącznie dzięki szyfrowaniu end-to-end</strong>.
unlocked_warning_html: Każdy może cię zaobserwować, aby natychmiastowo zobaczyć twoje statusy. %{lock_link} aby móc kontrolować obserwujących.
unlocked_warning_title: Twoje konto nie jest zablokowane
generic:
changes_saved_msg: Ustawienia zapisane!
powered_by: uruchomione na %{link}
save_changes: Zapisz zmiany
validation_errors:
one: Coś jest wciąż nie tak! Przyjrzyj się błędowi poniżej
other: Coś jest wciąż nie tak! Przejrzyj błędy (%{count}) poniżej
imports:
preface: Możesz zaimportować pewne dane (jak dane kont, które śledzisz lub blokujesz) do swojego konta na tym serwerze, korzystająć z danych wyeksportowanych z innego serwera.
success: Twoje dane zostały załadowane i zostaną niebawem przetworzone
types:
blocking: Lista blokowanych
following: Lista śledzonych
muting: Lista wyciszonych
upload: Załaduj
landing_strip_html: <strong>%{name}</strong> ma konto na %{link_to_root_path}. Możesz je śledzić i wejść z nim w interakcję jeśli masz konto gdziekolwiek w Fediwersie. Jeśli jeszcze go nie masz, możesz <a href="%{sign_up_path}">stworzyć konto</a>.
media_attachments:
validations:
images_and_video: Nie możesz załączyć pliku wideo do statusu, który zawiera już zdjęcia
too_many: Nie możesz załączyć więcej niż 4 plików
notification_mailer:
digest:
body: 'Oto krótkie podsumowanie co Cię ominęło na %{instance} od Twojej ostatniej wizyty (%{since}):'
mention: "%{name} wspomniał o Tobie w:"
new_followers_summary:
one: Śledzi Cię nowa osoba! Gratulacje!
other: Kilka (%{count}) nowych osób Cię śledzi! Wspaniale!
subject:
one: "1 nowe powiadomienie od Twojej ostatniej wizyty \U0001F418"
other: "%{count} nowych powiadomień od Twojej ostatniej wizyty \U0001F418"
favourite:
body: 'Twój wpis został polubiony przez %{name}:'
subject: "%{name} lubi Twój wpis"
follow:
body: "%{name} Cię śledzi!"
subject: "%{name} Cię śledzi"
follow_request:
body: "%{name} poprosił o możliwość śledzenia Cię"
subject: 'Prośba o możliwość śledzenia: %{name}'
mention:
body: '%{name} wspomniał Cię w:'
subject: '%{name} Cię wspomniał'
reblog:
body: 'Twój wpis został podbity przez %{name}:'
subject: "Twój wpis został podbity przez %{name}"
pagination:
next: Następna
prev: Poprzednia
truncate: "&hellip;"
remote_follow:
acct: Podaj swój adres (nazwa@domena), z którego chcesz śledzić
missing_resource: Nie udało się znaleźć adresu przekierowania z Twojej domeny
proceed: Śledź
prompt: 'Śledzony będzie:'
settings:
authorized_apps: Uwierzytelnione aplikacje
back: Powrót do Mastodona
edit_profile: Edytuj profil
export: Exportuj dane
import: Importuj dane
preferences: Preferencje
settings: Ustawienia
two_factor_authentication: Uwierzytelnianie dwuetapowe
statuses:
open_in_web: Otwórz w przeglądarce
over_character_limit: limit %{max} znaków przekroczony
show_more: Pokaż więcej
visibilities:
private: Tylko dla śledzących
public: Publiczny
unlisted: Publiczny, ale nie wyświetlaj na publicznych osiach czasu
stream_entries:
click_to_show: Kliknij aby pokazać
reblogged: podbity
sensitive_content: Wrażliwa treść
stream_entries:
click_to_show: Naciśnij aby wyświetlić
reblogged: podbito
sensitive_content: Wrażliwa zawartość
time:
formats:
default: "%b %d, %Y, %H:%M"
two_factor_authentication:
code_hint: Aby kontynuować, wprowadź kod wyświetlany przez aplikację uwierzytelniającą
description_html: Jeśli włączysz <strong>uwierzytelnianie dwustopniowe</strong>, logowanie się będzie wymagało podania tokenu wyświetlonego na Twoim telefone.
disable: Wyłącz
enable: Włącz
enabled_success: Pomyślnie aktywowano uwierzytelnianie dwuetapowe
generate_recovery_codes: Generuj kody zapasowe
instructions_html: "<strong>Zeskanuj ten kod QR na swoim urządzeniu za pomocą Google Authenticator, FreeOTP lub podobnej aplikacji</strong>. Od teraz będzie ona generowała kody wymagane przy logowaniu."
lost_recovery_codes: Kody zapasowe pozwolą uzyskać dostęp do portalu, jeżeli utracisz dostęp do telefonu. Jeżeli utracisz dostęp do nich, możesz wygenerować je ponownie tutaj. Poprzednie zostaną unieważnione
manual_instructions: 'Jeżeli nie możesz zeskanować kodu QR, musisz wprowadzić ten kod ręcznie:'
recovery_codes_regenerated: Pomyślnie wygenerowano ponownie kody zapasowe
recovery_instructions: Jeżeli kiedykolwiek utracisz dostęp do telefonu, możesz wykorzystać jeden z kodów zapasowych, aby odzyskać dostęp do konta./ Trzymaj je w bezpiecznym miejscu. (Na przykład, wydrukuj je i przechowuj z ważnymu dokumentami.)
setup: Skonfiguruj
wrong_code: Wprowadzony kod jest niepoprawny! Czy czas serwera i urządzenia jest poprawny?
users:
invalid_email: Adres e-mail jest niepoprawny
invalid_otp_token: Kod uwierzytelniający jest niepoprawny